Tietosuojaseloste

Verkkosivut ja sähköiset lomakkeet

Tietosuojaseloste – Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
23.1.2023

 1. Rekisterinpitäjä
  Yritys: LR-Laskenta Oy
  Y-tunnus: 2328281-3
  Osoite: Kauppakatu 8 B
  Postinumero: 11100
  Postitoimipaikka: Riihimäki
  Puhelinnumero: +358 (0)2 234 2109
  Sähköpostiosoite: pauliina.karhumaki@lr-laskenta.fi
 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Yritys: LR-Laskenta Oy
  Nimi: Pauliina Karhumäki
  Osoite: Kauppakatu 8 B
  Postinumero: 11100
  Postitoimipaikka: Riihimäki
  Puhelinnumero: +358 (0)50 5947144
  Sähköpostiosoite: pauliina.karhumaki@lr-laskenta.fi
 1. Tietosuojavastaava
  Yritys: LR-Laskenta Oy
  Nimi: Pauliina Karhumäki
  Osoite: Kauppakatu 8 B
  Postinumero: 11100
  Postitoimipaikka: Riihimäki
  Puhelinnumero: +358 (0)2 4784317
  Sähköpostiosoite: pauliina.karhumaki@lr-laskenta.fi
 1. Rekisterin käyttötarkoitus
  Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
  Rekisteriin syntyy vastaajien henkilötietoja sähköisen asioinnin lomakkeiden sekä asiakaspalautteiden ja yhteydenottopyyntöjen täyttämisen myötä. Lomakkeisiin tallennettuja henkilötietoja käytetään vain siinä käyttötarkoituksessa, johon asiakas on lomakkeen täyttänyt.

  Lomaketta täyttäessä on syytä huomioida, että henkilötunnusta tai muuta salassa pidettävää tietoa ei tule laittaa, kuin niille lomakkeille, joissa sitä kysytään.

 1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
  Yrityksen oikeusperusteena henkilötietojen käsittelyyn on rekisteröidyn antama suostumus tähän verkkosivustolla henkilön lähettäessä lomakkeen täyttämillään tiedoilla yritykselle.
 1. Rekisterin tietosisältö
  Asiakkaalta kerätään seuraavia tietoja verkkolomakkeessa:

  • Yritys
  • Y-tunnus
  • Yhteyshenkilö
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero
  • Valinta mistä valittavasta palvelusta/palveluista asiakas on kiinnostunut:
   Kirjanpitopalvelut / Palkkahallintopalvelut / Yrityksen perustaminen / Muu asia
  • Mahdolliset liitetiedostot asiakkaan vapaasti lähettämät liitetiedostot
  • Kerro vielä lyhyesti haluamistasi palveluista asiakkaan vapaaseen tekstikenttään kirjoittamat lisätiedot
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisterin tiedot saadaan suoraan asiakkailta lomakkeen lähettämisen yhteydessä.
 1. Henkilötietojen käsittelijät
  Yhteydenottolomakkeen ja sähköisen asioinnin lomakkeiden tietoja käsittelevät ne yrityksen työntekijät, joilla on työtehtäviensä mukaiset oikeudet käsitellä asianomaisten lomakkeiden tietoja.
 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

  Mikäli tietoja siirretään Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin ja tallennetaan siellä, on amerikkalainen yhtiö Google LLC sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojasopimuksen mukaisesti Privacy Shield -järjestelyyn. Lue lisää Privacy Shield -järjestelystä sivustolta: https://www.privacyshield.gov.

  Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

  LR-Laskenta Oy:llä on oikeus siirtää henkilötiedot kolmannelle osapuolelle yrityskaupan, fuusion tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä.

 1. Evästeiden (cookies, keksit) käyttö
  Käytämme sivustollamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

  Muilta sivustoilta upotettu tai linkitetty sisältö
  Verkkosivustolla voi olla käytössä upotettua sisältöä tai linkkejä muille sivustoille (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita, ajanvarausjärjestelmä, toisella sivulla avautuva lomake, jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen / tai siirtyminen sivustolta toisella sivustolla olevaan sisältöön on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutusta upotetun sisällön kanssa. Emme ole vastuussa näiden sivustojen sisällöstä tai niihin liittyvien yksityisyyden suojan käytännöistä.Mikäli sivustolla on käytössä kolmannen osapuolen evästeitä, voit lukea niistä lisää sivustolla olevasta evästekäytännöstä sekä saada lisätietoa, miten voit kieltää evästeet evästeasetuksista.

 1. Henkilötietojen säilytysaika
  Verkkosivuston lomakkeissa kerättyjä henkilötietoja säilytetään vain tarpeen mukaan.
 1. Rekisterin suojaus
  Tiedot siirretään suojatun yhteyden ylitse sähköpostipalvelimelle. Rekisterinpitäjä hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

  Käytämme sivuillamme Google reCaptcha palvelua todentaaksemme lomakkeen käyttäjän olevan oikea ihminen ja välttääksemme turhia (spam) viestejä boteilta. Palvelun käyttäminen edellyttää IP-osoitteen ja mahdollisesti muun datan lähettämistä Googlelle. Käyttäjän IP-osoite lähetetään Googlen palvelimille anonymisoituna. Käyttämällä lomaketta hyväksytte Googlen asettamat ehdot reCaptchan käytöstä. Lisää Googlen tietosuojakäytännöistä voit lukea sivustolta: https://policies.google.com/privacy?hl=fi#infocollect.

  Tarjousta tehdessämme siirrämme ja tallennamme sähköisen lomakkeen kautta annettuja tietoja internetissä online-palveluna toimivaan Koho-toiminnanohjausjärjestelmään. Palvelun tuottajana toimii Koho Sales Oy (Y-tunnus 2606352–8). Koho Sales pyrkii aina säilyttämään ja käsittelemään henkilötietoja Euroopan talousalueella. Jotkut palveluntarjoajista tai muista vastaanottajista voivat kuitenkin sijaita Euroopan talousalueen ulkopuolella.

  Koho Sales Oy tietosuojakäytännöstä voit lukea lisää sivustolta: https://www.kohosales.com/tietosuojaseloste/.

  Manuaalinen aineisto
  Emme säilytä aineistoa manuaalisesti.

 1. Automaattinen päätöksenteko
  Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.
 1. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

  Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

  Markkinointiin liittyvät kieltopyynnöt ja lisätiedot:
  pauliina.karhumaki@lr-laskenta.fi

 1. Tämän tietosuojakäytännön päivitykset
  Voimme päivittää tätä tietosuojakäytäntöä ajoittain.

Yhteystiedot

Olemme osa Tilitoimisto Aarnio Oy:n konsernia, joten saat tarvittaessa kauttamme kaikki suuren tilitoimiston palvelut.